Carta de presentació, objectius i document d'adhesió

L’Associació Quatre Quarts (A4Q) neix per a donar suport jurídic i administratiu al Banc del Temps El Masnou. En aquesta comesa pren el relleu de l’Associació El Masnou Actiu, la qual des de març de 2012 va encarregar-se d’aquesta funció per permetre que el projecte es pogués desenvolupar amb celeritat al nostre municipi, tenint en compte altres actors fonamentals per a la implementació de l’entitat la coordinadora de Bancs del Temps de l’Associació Salut i Família i l’Ajuntament del Masnou. En aquesta nova empresa, el Banc del Temps El Masnou romandrà dintre de la xarxa de Bancs del Temps i de la plataforma online que s’està implementant per a tots els bancs de la xarxa esmentada.

Entre els objectius de l’A4Q figuren també

1) Fomentar la cooperació i la participació ciutadana a través dels diferents serveis que es poden oferir i rebre, com ara els mercats d’intercanvi, armaris solidaris, shop street, plataformes de consum col•laboratiu, etc.
2) Oferir cobertura a les diferents necessitats de la ciutadania a través de la solidaritat i la cooperació: companyia a persones grans, acompanyament a nous immigrants, reforç escolar, conciliació familiar, etc.
3) Potenciar valors de solidaritat i convivència mitjançant iniciatives d’aprenentatge i coneixement de la realitat dels diversos grups que integren la comunitat.

L’A4Q es una associació de caràcter comunitari i social, sense ànim de lucre i plena autonomia. El seu àmbit d’activitat principal és la comarca del Maresme, sense perjudici d’actuacions en altres comarques i pobles de Catalunya.

L’A4Q oferirà totes aquelles activitats que li permetin assolir els seus objectius. A més de les anotades, l’A4Q podrà programar tallers i conferències, viatges i sortides culturals, i/o esdeveniments relacionats amb el descobriment d’altres cultures i altres models d’organització comunitària.

L’associació està oberta a tothom interessat a recuperar els valors de la solidaritat i el bon veïnat entre persones d’una mateixa comunitat. Per a fer-se soci/a només cal emplenar la butlleta d’inscripció i abonar una quota anual de 15 €.

El domicili social de l’entitat es troba a Els Vienesos Espai Cívic, on està ubicada també la seu de la secretaria del Banc del Temps El Masnou. L’horari d’atenció al públic és de 17 a 19 hores tots els dimecres.