OBJECTIUS DE LA NOSTRA ENTITAT

- Contribuïr i fomentar el coneixement i la cultura de la música Hip-Hop en tots els seus àmbits, des del seu inici, fins als nostres dies.

- Facilitar i fomentar el coneixament de l'art de compondre i escriure música, tant en l'àmbit instrumental com en l'àmbit d'el.laboració metrica d'un vers.

- Fer possible, per mitjà de certàmens i concerts, que el nostre Municipi com altres poblacions de les rodalíes, tingui el màxim protagonisme i coneixement de la cultura Hip-Hop.

- Fer possible, la convivència de tots els seus membres, en un agradable i elevat ambient social, sobre l'afecció en comú mitjançant l'organització de tots aquells actes de caràcter social, sessions, conferències, concerts, reunions, festes o actes similars.

- Que els voluntaris/ies de l´Associació puguin seguir la recerca del seu treball artistico-musical podent utilitzar així, el material que es dispossa per aquesta finalitat i potenciar els seus treballs esmentats.

- En queda exclòs tot ànim de lucre.

Comparteix