.MAL ÚS DE L'APARCAMENT DE DISCAPACITATS

Aquesta Associació ha pogut comprovar que les denuncies fetes a aquesta associació per alguns dels seus socis, que en l'aparcamanet per a discapacitats del c/ VALLROMANES A LA PART DE BAIX tot i estar molt ben senyalitzats, hi ha gent incivica i reincident ((jove i amb molt bona mobilitat)) que per anar al videoclub o al bar que hi ha al davant aparquen de qaulsevol manera i perjudiquen a les persones amb mobilitat reduida per als que hi ha la reserva d'aparcament, fent que la reserva quedi anulada per els seus vehicles.

DEMANEM DONCS ALS CIUTADANS QUE SIGUIN CIVICS I RESPECTIN ELS APARCAMENTS RESERVATS.

À mès aquesta associació documentarà de manera gràfica els infractors per empendre les accions que es creguin mès adients.

Comparteix