El llenguatge HTML

Els textos principals de les pàgines de les entitats del Masnou permeten una mínima utilització del llenguatge HTML.

Les etiquetes permeses són <b>, <i>, <u>, <a>, <tt>, <ul>, <ol> i <li>. Veieu en els següents exemples el que significa cada una:

 • <B> El Masnou </B>
  farà que el nom El Masnou hagi sortit escrit remarcat en negreta

 • <I> El Masnou </I>
  farà que el nom El Masnou hagi sortit escrit amb la tipografia itàlica o cursiva.

 • <U> El Masnou </U>
  farà que el nom El Masnou hagi quedat destacat amb un subratllat. Aquesta línia no inclou cap enllaç.

 • Si voleu fer una enllaç a una altra pàgina des de dins del text heu d'escriure:

  <A HREF="http://www.elmasnou.net">El Masnou</A>

  Amb aquesta sintaxi heu aconseguit crear un hipervincle entre el nom El Masnou i l'adreça (URL) de l'Ajuntament del Masnou

 • <TT> El Masnou </TT>
  farà que el nom El Masnou hagi sortit escrit amb la tipografia de tipus teletip o de mida fixa. Aquesta opció és molt útil si voleu escriure una llista d'ítems on sigui important que les columnes estiguin ben aliniades.

 • <UL><LI> El Masnou <LI> Mataró <LI> Barcelona </UL>
  fará que les tres poblacions apareguin en una llista sense ordenar:

  • El Masnou
  • Mataró
  • Barcelona
 • <OL><LI> El Masnou <LI> Mataró <LI> Barcelona </OL>
  fará que les tres poblacions apareguin en una llista ordenada:

  1. El Masnou
  2. Mataró
  3. Barcelona
Comparteix