CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017

Benvolgut/da soci/a,

D’acord amb l’article 10.1 dels nostres estatuts us convoquem a l’Assemblea General Ordinària, corresponent a l’any 2017.

Dia: Divendres 19 de maig
Lloc: C/ Barcelona, nº 5 – Espai Casinet – El Masnou
Horari: 21:30 hores en 1ª convocatòria
22:00 hores en 2ª convocatòria

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’ Acta anterior de 2016.
2. Renovació dels càrrecs de la Junta, si s’escau.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici de l’any 2016.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2017.
5. Presentació de la Memòria de l’any 2016.
6. Presentació dels Projectes per l’any 2017.
7. Torn obert de paraules.

Us saludem molt cordialment

Presidenta Secretari

Sra. Carme Giralt Sr. Jordi Dolz