UNA MICA D'HISTÒRIA

Una mica d’història
L’Escoltisme al Masnou inicia les seves activitats l’any 1954 amb un agrupament de nois, i el 1956 de noies. No es fins el 1968 que esdevenen coeducatius; neixen en plena dictadura, per tant clandestins, sota el “paraigües” de la Parròquia de Sant Pere.
Els Agrupaments Escoltes han estat sempre membres de les Associacions d’Escoltisme de Catalunya, fent les formacions de caps (CEI, CEP, Focas, cursos de monitors i directors) en les Associacions Escoltes Catalans, i Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.
Els caps del Masnou no tan sols formen part de les associacions catalanes sinó que participen en les diferents branques, vegueries, demarcacions, comissariats, etc, i internacionalment a través de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.
És a principis dels anys noranta que un grup d’escoltes vol fer una trobada de la moltíssima gent que ha passat pels Agrupaments del Masnou. Aquesta idea pren forma en un sopar a l’Escola Bergantí que reuneix uns 150 escoltes que manifesten la voluntat de crear un organisme que permeti trobar-se més sovint i fer activitats emmarcades en la natura i la cultura del nostre país.
Després de diverses trobades, a la fi el 13 de novembre del 1998 es funda l’ ASSOCIACIÓ D’AMICS I ANTICS ESCOLTES DEL MASNOU, i n’és el primer president en Xavier Farran i Pi.
Que fem
Les activitats que portem a terme són una programació anual de sortides a la natura per passejar per les muntanyes del nostre entorn, la volada d’estels a l’abril a la platja, una acampada el mes de maig per recordar els campaments, anada al novembre a buscar bolets, també dues o tres conferències de temes relacionats amb les activitats o esdeveniments d’actualitat i editem la revista AKELA que surt cada quatre mesos.
Totes les activitats estan obertes a la població en general, ens agrada estar oberts a totes les persones que vulguin passar unes estones assaborint la natura i la cultura i també gaudint de les nostres experiències.
Una crida als convilatans
Tota la gent que vulgui formar part de l’Associació d’Amics i Antics Escoltes, junt amb els seus 50 socis actuals, serà molt ben acceptada, entre nosaltres, sigui escolta o no, per això ens diem AMICS i ANTICS ESCOLTES.