ASFALTAT del carrer ARTESA DE SEGRE

Per fi han començat el treballs per l'Asfaltat del carrer ARTESA de SEGRE, s'ha hagut d'esperar i lluitar sense descans per obtenir les autoritzacions, permisos, de les diferents administracions de les empreses implicades en el punt conflictiu del creuament alçat de l'autopista amb la carretera de Teià, i per tant a mes de les dues entitats, també hi estan implicades el ACA i SOREA.

Ara ja podem veure treballadors marcant fites límits, nivells, . . . maquinaria per remoure terres, anivelladores, compactadores, col·locadores de voreres, per anar definint els acabats del carrer abans de plantar els arbres i les faroles que esperem veure-ho tot ben acabat en el transcurs de l'any.

Comparteix