SOTA el PONT de l´AUTOPISTA

El piló de grava és la llavor i l'atracció pels els altres pilons que creixent al seu voltant.
Ja fa uns anys que durant les obres per la portada d'aigua de SOREA amb una canonada per sota de l'autopista hi apareixia una muntanya de grava, que els veïns creiem que en acabar l'obra es faria servir per a condicionar el entorn, però va passar el temps i ningú va fer res.
A hores d'ara no es té resposta ni . . .
El piló de grava és la llavor i atracció pels altres pilons que creixent al seu voltant.
Comparteix