VORERA INEXISTEN Estem a la espera del DIA i hora per parlar

VORERA INEXISTENT
Les fotos son la evidencia del estat de la vorera que hi ha en la cruïlla del carrer Pep Ventura amb el carrer Avinguda Mare de Deu de Núria (antic torrent que esta soterrat)
Comparteix