ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Els remetem la convocatòria de ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA a celebrar el proper Diumenge dia 21 de Desembre de 2014 a al local annex a l’Escola Bressol La Barqueta situat al C/ Mèxic, 11 de El Masnou, a les 11 hores, amb el següent ordre del dia .

ORDRE DEL DIA:

1º Revisió i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2013-14.
2n Informe de la presidència.
3è Precs i preguntes.

Us esperem a tots.

Comparteix