REUNIONS PERIÒDIQUES DE LA JUNTA DE l'AVV d'OCATA

LA JUNTA ES REUNIRÀ ELS DIMATRS a les 16.30H, SEMPRE QUE NO SIGUI FESTIU, O S'ANUL·LI PER CAUSA JUSTIFICADA.

Correu electrònic: avocataa@gmail.com

Comparteix