REUNIÓ DE JUNTA DE L'APA

El proper dijous dia 2 a les 21h hi ha la reunió de Junta ordinària, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta 4 de novembre
2. Carrossa de Reis
3. Colla de Gegants
4. Educòmetre
5. Extraescolars
6. Campus
7. Informacions de l'Escola
8. Precs i preguntes

Us hi esperem.

Comparteix