CANVIS JUNTA DIRECTIVA

Amb data 23 d'octubre de 2008 s'aproven els canvis en la composició de la Junta Directiva de Botica Natural ONGD.
Actualment consta en el registre d'associacions de la Generalitat com:
-PRESIDENTA: Isabel Cusó Brosa
-SECRETÀRIA GENERAL: Rosa Mª Subirós Teixidor
-TRESORERA: Mª Carmen Ruiz Marin
-VOCAL 1ª: Rosa Mª Bonet Font
Comparteix