PROJECTE AL SUD DE SENEGAL

El dia 10 d´abril vàrem tornar d´Affiniam, al sud del Senegal,un equip de set persones format per professionals sanitaris i tècnics en aigua i sanejament.

En l´àmbit de salut : es van visitar a més de 500 persones, fent controls de glicèmia a 150 pacients, cures, i visites mèdiques de patologies varies.Cal destacar la detecció de dues cardiopatíes greus pendents d´operar, així com la resolució de molts casos aguts.
S´ha fet investigació de les plantes medicinals autóctones i formació del personal sanitari i de la població de com fer-ne ús i revaloritzar el seu valor terapèutic.

En quan al projecte d'aigua i sanejament: el personal tècnic ha avaluat sobre el terreny el material necessari per la canalització del aigua ,la seva millor distribució i la compra d'aquest material, que ja s´ha començat a instal·lar en col·laboració amb els tècnics de la contrapart local.

Comparteix