SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE EL MASNOU 2009

La subvenció rebuda de l'Ajuntament de EL MASNOU de 6757,71 euros, anirà destinada al projecte "Antanimora salut" que es durà a terme la primera quinzena d'abril 2010 a Madagascar.
En la última estada al terreny l'any 2008 vàrem copsar com la pobresa extrema en què viuen els habitants del sud de Madagascar és causant d'un alt índex de malalties greus i estigmatitzadores com la lepra,la leishmaniosi, micosis...
motiu pel que hem prioritzat aquest projecte
Comparteix