COBRAMENT DE REBUTS DE QUOTA ANUAL

A partir del dia 11 de febrer estan disponibles a secretaria els rebuts corresponents a la quota de l'any 2013. Segons els acords presos a l'última assemblea, el preu es mante en 9 €
Comparteix