SERVEI DE PRESA DE PRESIÓ ARTERIAL

Aquest es un dels serveis mes apreciats entre els que oferim als nostres associats.
Ara s'ofereix tots els primers dilluns de cada mes a 2/4 de set i es gratuit.
El control de la presió arterial es una bona pauta per poder mantenir-nos en bon estat de salut
Comparteix