Convocatòria Assemblea 11 de juliol de 2013

Data: 11 de juliol de 2013
Hora d’inici: 19.30
Lloc: Carrer Barcelona, núm. 5, El Masnou (Antic Casinet)

D’acord amb l`’article 8.2 dels Estatuts de l’Associació, la Junta Directiva en Sessió Ordinària celebrada el passat 20 de juny de 2013 va aprovar la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Veïns del Casc Antic del Masnou, segons el següent:

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació i adaptació dels Estatuts de l’Associació en compliment de l’Acord adoptat en l’Assemblea General del passat 19 d’abril.
3. Pressupost 2013
4. Propostes i calendari d’actuacions de l’Associació per a l’any 2013
5. Torn obert de paraules

Si voleu consultar l’acta de la darrera Assemblea i la proposta d’Estatuts, podeu adreçar-vos a la Secretaria de l’Associació on us lliuraran una còpia. Grup8 Assessors. Plaça Jaume Bertran, núm. 10.

Comparteix