CONCURS: Què puc fer jo?

Aquest és el primer concurs que possem en marxa. Durarà 8 anys, 8 perque son 8 els objectius del mil·leni.
aquest curs 2009-2010 treballarem el primers dels objectius del mil·leni: Erradicar la pobresa extrema i la fam.

El concurs començarà el 15 de Setembre del 2009 dins el 1 de Març del 2010.

Hi podem participar tots els nens i nenes escolaritzats en escoles de Catalunya amb una edat de entre 6 i 18 anys.

Per participar, s'ha d'escriure un conte, del tema: "Què puc fer jo? per erradicar la pobresa extrema i la fam". el conte ha de tenir una extenció màxima de 30 folis per una sola cara. Podem haver-hi ilustracions de fetes amb qualsevol tècnica.

Premis: per el millor conte una Wii o PS3, i per l'escola un ordenador o 300€.
Entre tots els participants, hi haurà un sorteig, i el premi serà el mateix

PARTICIPEU-HI!!!!!!

Comparteix