ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Es comunica a tots els socis del C.D.Masnou que el proper dia 27-11-2009 a les 19:30h com a primera convocatòria i a les 20:00h com a segona convocatòria es farà l'Assemblea Ordinària Anual.

Ordre del dia:
- Salutació i presentació dels nous membres de la Junta.
- Resum i estat de comptes de la Temporada 2008/09.
- Presentació dels pressupostos de la Temporada 2009/10.
- Precs i preguntes.

Per poder ser present a l'Assemblea, s'ha de tenir el carnet de soci vigent d'aquesta temporada 2009/10.

Es prega la major assistència de socis per abordar temes d'interes del Club.

La Junta.

Comparteix