CEAM

Dades de l'entitat

Nom
Centro de Estudios Amazònicos-CEAM
Adreça de correu electrònic ceam@ceam-ong.org
Àmbit
social

Centro de Estudios Amazónicos-CEAM

El Centro de Estudios Amazónicos (CEAM) és una Organització no Governamental pel Desenvolupament (ONGD), que promou el desenvolupament cultural, ambiental i socioeconòmic dels pobles de la regió amazònica.
CEAM treballa a la regió de los Llanos de Moxos, Amazònia boliviana des del 1994, dins el marc del Programa Hoya Amazónica.
Data de constitució i forma jurídica
CEAM es constitueix com a associació sense ànim de lucre el 26 de juliol del 1994 amb el Nº de registre 16.017, del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.