ORGANIGRAMA

La junta directiva está formada per:

- Un President o Presidenta.

- Una Vicepresidenta o Vicepresident.

- Un Secretari o Secretària.

- Un Tresorer o Tresorera.

- 4 Vocals en l´actualitat.

Actualment també hi ha grups de treball específics, treballant en les segments àrees:

- Habitatge i Urbanisme.

- Accessibilitat Universal.

- Sanitat.

- Mobilitat i Transport Públic.

- Medi Ambient I Ecologia.