Manifest de Campanya del Comitè del Maresme

AL MARESME DIEM NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA

Les ciutadanes i els ciutadans del Maresme, compromesos amb l´aprofundiment de la democràcia participativa, de la justícia social, de la igualtat entre gèneres, de la solidaritat i la pau entre pobles, de la defensa dels ecosistemes i la diversitat lingüística i cultural d´Europa, volem manifestar el nostre NO rotund a la Constitució Europea.

Tot i que el 20 de febrer de 2005 el govern espanyol ha convocat un Referèndum, aquesta convocatòria només té caràcter consultiu, i en cap cas el seu resultat serà vinculant, per ratificar o no un Tractat que ja ha estat signat (29 d´octubre de 2004 a Roma) pels Estats integrants de la UE. Per tant, no votarem cap constitució sinó un Tractat, perquè no ha existit cap procés constituent i el text elaborat s´ha redactat d´esquenes a la ciutadania, sense informació, amb secretisme i, això sí, amb la participació dels interessos de les multinacionals, empreses d´armament, lobbies i altres poders fàctics amb seu a Brussel·les (banca i sectors inversors, Nestlé, Repsol-YPF, Wolkswagen, Telefónica, l´Opus Dei, el Vaticà...).

És a dir, pretenen que votem amb el ulls clucs i que aprovem un Tractat que reuneix en un de sol totes les polítiques econòmiques i de gestió social desenvolupades amb els acords anteriors de Schengen (1990), Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Niça (2001), etc., per tal que el neoliberalisme salvatge disposi d´un mercat de 450 milions de persones.

Per això considerem urgent informar la ciutadania i explicar, amb plena llibertat, perquè cal dir NO a la Constitució Europea:

Cal dir No perquè és antidemocràtica.
Si el procediment ha estat antidemocràtic, els continguts de la Constitució Europea encara ho són més, perquè dilueixen la separació de poders entre executiu, legislatiu i judicial. Però, sobretot, perquè els principals càrrecs de les institucions europees no seran elegits per sufragi universal sinó pels pactes entre Estats i grups de poder financers i industrials. Fins al punt que el Parlament, que és l´únic òrgan que s´escull democràticament, serà un òrgan consultiu, sense cap competència exclusiva i la capacitat legislativa del qual estarà tutelada pel Consell de Caps d´Estat o de Govern.
I, encara més indecent, és el fet que el Banc Central Europeu, que controla la política monetària i que imposa el “dèficit zero” com a dogma, estarà fora de qualsevol control democràtic.

Cal dir que NO perquè consagra l´Europa del capital.
És a dir, l´únic sistema econòmic permès serà l´economia de mercat i lliure competència i en cap cas s´admetran traves, taxes o impostos als moviments de capital.
Excepte l´obligació de complir amb el dèficit zero, les polítiques socials, ecològiques i fiscals comunes, no es podran desenvolupar sinó hi ha unanimitat i, a la pràctica seguiran sent diferenciades perquè continuaran sota el control de cada Estat. Per tant, les polítiques comunes de cohesió social i equilibri territorial seran inviables i d´altra banda, les diferències socials i fiscals afavoriran les deslocalitzacions d´empreses i la precarització del treball, factors que incideixen de ple en el teixit productiu de la comarca.

Cal dir NO perquè mercantilitza els drets socials.
Hi ha drets fonamentals com del dret a la salut, a l´alimentació, a l´habitatge i a un salari digne que ni s´esmenten, i de fet, el drets són contemplats com a meres declaracions de bones intencions que no estan desenvolupades. Ben al contrari, queda clar que els marcs salarials i de drets socials i laborals seran estatals, de manera que s´evita l´equiparació salarial i de condicions de treball amb els països més avançats i l´eventual convocatòria d´una vaga general europea. I, per acabar-ho d´empitjorar, programa una accelerada privatització i desmantellament dels serveis públics: sanitat, transports, equipaments culturals, ensenyament, serveis d´atenció a les persones amb necessitats, les pensions de vellesa...

Cal dir NO perquè retalla les llibertats i divideix la ciutadania.
Perquè les vulneracions dels drets civils i humans comeses pels Estats no podran ser qüestionades ja que la repressió és un afer exclusiu de cada Estat membre. Alhora, es preveu augmentar el control social, creant murs de contenció a les fronteres del Sud de la Mediterrània (com ja passa a l´estret de Gibraltar) i de l´Est, i restringint la llibertat de moviments, el dret d´asil i donant més poder a cossos policials fora de cap control democràtic. La immigració serà un afer policial i amb el nom de “ resident de llarga durada no comunitari” s´instaura una categoria de ciutadà de segona classe, discriminat laboralment i en situació d´indefensió, la qual cosa representa un obstacle per a la convivència als nostres barris i ciutats.

Cal dir NO perquè imposa el militarisme i la subordinació a l´OTAN.
Es crea l´Agència Europea de Defensa, per tal que tots els Estats incrementin la capacitat militar dels seus exèrcits, tot mantenint la preeminència dels acords dels Estats integrats a l´OTAN i s´aproven els atacs preventius, que únicament a posteriori es compromet a “informar” al Consell de Seguretat de l´ONU. Per tant, no hi haurà multilateralisme perquè a la pràctica la política exterior europea estarà condicionada al principi d´unanimitat, la qual cosa impedirà que existeixi una veu europea sòlida en el concert mundial i, per tant, els nyaps i els interessos Estatals seguiran subordinant Europa a la política exterior nord-americana, com ja ha passat als Balcans, l´Afganistan, Palestina i a l´Iraq. Alhora, aquest Tractat deixa les portes obertes a la privatització dels exèrcits.

Cal dir NO perquè ens nega la Llengua i l´Autodeterminació.
La Constitució europea obvia el dret democràtic a l´Autodeterminació dels Pobles i, en canvi, consagra les fronteres existents i la unitat interna de cadascun dels Estats integrants. Per tant, Espanya i França reforçaran l´opressió sobre els Països Catalans.
L´Europa dels Estats en comptes de reconèixer i promoure la diversitat lingüística i cultural, camina cap a la uniformitat i opta per l´opressió dels pobles i l´exclusió de les llengües no estatals (independentment del nombre de parlants, de la tradició històrica, literària, administrativa, etc.). En aquestes circumstàncies el Català, i la resta de llengües minoritzades d´Europa, mai obtindran l´oficialitat i el ple reconeixement sense el permís dels Estats.

Per un futur de llibertat:

DIGUEM NO A L´EUROPA DEL CAPITAL, DELS ESTATS I DE LA GUERRA!
PER UNA EUROPA SOCIAL I DELS POBLES COMPROMESA AMB LA PAU I LA SOLIDARITAT!

Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea
(Comitè del Maresme)

Comparteix