Què és i què fem?

Objectius:

L'Agrupament Escolta Foc Nou és una entitat juvenil i educativa associada a Escoltes Catalans, l'associació laica de l'escoltime català.

L'agrupament és un espai de trobada on, un cop per setmana, s'apleguen infants i joves per dur a terme ativitats i preparar-ne de noves.

La seva principal tasca és educar en valors com el respecte, la solidaritat o la responsabilitat, des del voluntariat i mitjançant la pedagogia de l'acció (l'apendre fent).

Activitats:

L'AE Foc Nou treballa de manera continuada al llarg de tot l´any, els dissabtes a la tarda, a les excursions i als campaments, mitjançant activitats atractives i dinàmiques engrescadores que es generen a partir dels interessos dels propis infants i joves.

A l´estiu es realitza l´activitat culminant de l´any: els campaments, on el procés de transmissió educativa és més intens i continuat, gràcies a la convivència amb tots els membres de la unitat o grup. Baixar el riu amb balses, travessar un parc natural, fer una ruta amb bicicleta, viure en un bosc de follets... els campaments són l'ocasió d'una aventura, el moment per gaudir de nous paisatges, descobrir el país i viure a prop de la natura.

Al cau, els infants i joves s'organitzen en grups d'edat anomenats unitats. Cadascuna realitza diferents activitats amb uns objectius concrets, que responen a les necessitats específiques dels nois i noies. Les unitats o etapes educatives són:

Follets (6-9 anys) . Els infants aprenen a compartir i a ser persones més autònomes.

Llops (9-12 anys) . Les nenes i nens aprenen a conviure i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors.

Raiers (12-15 anys) . Els nois i les noies desenvolupen el caràcter i enriqueixen la seva personalitat.

Pioners (15-17 anys) . És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Noies i nois esdevenen els veritables protagonistes de la vida de la unitat.

I després...

El clan (17 anys en endavant) és un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força l'autogestió, tot duent a terme un projecte propi.

Ser cap, el gran repte (18 en endavant) . Ser cap és fer viure a infants i joves els valors de l'escoltisme laic del nostre país. Joves educadors i educadores assumeixen una important responsabilitat, amb la qual viuen moments inoblidables i s'enriqueixen com a persona constantment.

Comparteix