10 COMPROMISOS DEL GIM

1r POLÍTICA DE POBLE PEL POBLE
Des del principi de la seva creació, el GIM ha proposat i proposa un canvi substancial en el model de fer política municipal, basada més en allò que en català diem "anar per feina" que en el constant ball de decisions a què els partits tradicional sotmeten totes les seves propostes. El GIM considerem que qui millor que les masnovines i els masnovins per decidir què és millor pels seus interessos que ells mateixos.
Aquest canvi, ja exitós en moltíssimes poblacions catalanes, ha vingut a substituir la tradicional submissió al poder polític de torn, amb seu a Barcelona i Madrid, a una gestió directe de les necessitats sempre en clau municipal, amb recorregut local i només amb participació externa quan s'ha requerit de recursos d'altres administracions (comarcal, provincial, autonòmica, estatal o europea).
D'aquesta manera deixarem de sotmetre els nostres interessos a d'altres que obeeixen a estratègies de partit, de repartiment de prebendes, de jocs de mans als parlaments, de tu em recolzes i jo et dono, tu no em recolzes i jo et trec, etc.
Tornem doncs al sistema tradicional de presa de decisions i serem tots plegats, els masnovins, qui decidirem què ens cal i què no. I ho farem sense viatjar en primera classe, ho farem sent molt curosos en la despesa, amb un principi molt definit i transversal: ELS DINERS PÚBLICS HAN DE TORNAR D'ON VENEN.
I per començar, no trigarem més de 15 dies a respondre qualsevol consulta, queixa i suggeriment que ens pugueu fer. Perquè un poble que creix és el resultat d´un veïnat exigent més un ajuntament que respon.

2n ACTIVITAT URBANÍSTICA
Conscients de la limitació de creixement del nostre poble, agreujat per la crisi immobiliària que té un recorregut lent pel que fa a la seva recuperació efectiva, cal centrar les polítiques urbanes en la millora del nostre entorn actual i donar continuïtat als projectes iniciats els darrers anys però que per manca de recursos suficients en alguns casos i per errors importants en la gestió del govern municipal en d'altres, no ha estat possible donar-los l'empenta necessària i que des del GIM posarem en els primers llocs de l'agenda. Parlem de l'Estampadora, de l'antiga nau de l'empresa Dogi i dels voltants de la nova Dogi, i del Parc Vallmora projectes tots presentats amb molta fanfàrria però oblidats amb molta facilitat.

3r ENTORN URBÀ / ACCESSIBILITAT
Tenim un dèficit important d'estacionaments a la via pública, però a la vegada disposem d'espais als qui donar una sortida molt profitosa en aquest sentit. Sovint, la ciutadania, que acostuma a anar per davant dels polítics, ja tria espais per solucionar aquest dèficit, però molts d'ells no estan condicionats per servir aquest propòsit. En aquest sentit, el municipi disposa de solars amb una previsió d'actuació zero i que temporalment poden servir per pal·liar la mancança d'estacionaments al poble.
Ampliarem la zona taronja a aquells estacionaments que a l´estiu s´omplen i dificulten que els veïns s´hi puguin estacionar, com és el cas del situat a la Carretera d´Alella, davant l´institut.
Cal finalitzar alguns dels projectes iniciats a legislatures anteriors, com la segona fase dels jardins dels Països Catalans o, especialment, el Parc Vallmora, que per errors importants dels dos darrers governs encara no ha passat de ser un simple dibuix molt bonic i que volem, sobretot, que sigui més sostenible que el projectat per l´actual equip de govern.
Les voreres han de ser transitables sense perill. És costós, ho sabem, però cal començar ja i cada any preveure una partida al pressupost.
Dels jardins que ja disposem, cal potenciar-ne l'ús cívic dels mateixos, amb activitats in situ organitzades entre els centres escolars o entitats de lleure i l'ajuntament. El parc ha de tornar a ser una zona d´esbarjo, especialment per als més menuts.
Aprofundirem en la zona d'Ocata, l'espai de l'antic barri mariner, per aconseguir que es converteixi en una illa de vianants, on la prioritat siguin les persones i no els vehicles.
La neteja és l'assignatura pendent al nostre poble. Cal reduir les activitats que fomenten l'embrutiment innecessari i invertir en un servei més compromès amb la idea d'un entorn visualment agradable i higiènicament sostenible.
També crearem una brigada del servei de Manteniment i Serveis, per a petites intervencions que en un termini màxim de 48 hores realitzaran la reparació.
Ampliarem la xarxa pública de WIFI.
Les escales mecàniques a les 60 escales han de ser una realitat a la propera legislatura. La resta de partits sempre ho han promès i tots han governat en algun moment per dur-ho a terme. Per al GIM serà un projecte irrenunciable per al ja prou castigat Casc Antic.
Fomentarem l´ús del transport públic, especialment el local i per a escolars, ja que cal acabar amb els embussos diaris per l´afluència de molts conductors en un mateix espai a la mateixa hora.

4t ESPORT + SALUT
Des dels infants fins la gent gran. Ple suport a les entitats que ja funcionen i d'altres que s'hi sumin. Reconeixement als clubs i espais de formació esportiva per la seva valuosa i imprescindible aportació.
Practicar l'esport com a antítesi de les addicions (alcohol, tabac i drogues).
Fomentarem especialment l´ús de la bicicleta.

5è EDUCACIÓ
Llibertat d'ensenyament, ús equitatiu de les tres llengües més importants d'ús a Catalunya, amb importància especial a l'anglès com a element que ens permetrà obrir-nos al món amb garantia de comunicació global.
Les escoles han de superar-se per aconseguir dels seus alumnes el grau suficient d'excel·lència: educar és un repte i superar-se ha de ser un objectiu en tots els centres d'ensenyament al Masnou, especialment quan els alumnes presentin dificultats d'aprenentatge.

6è SEGURETAT
Disposem d'un cos de Policia Local molt qualificat a qui cal dotar de més i millors mitjans per combatre la petita delinqüència, que és la que detectem amb més facilitat i provoca major sentiment d'inseguretat.
El Pla d'Acció pel Civisme va ser aprovat i guardat en un calaix. El recuperarem, actualitzarem i posarem en marxa, perquè un poble incívic genera brutícia, inseguretat i és un reclam per a activitats delictives, especialment del moviment okupa i de danys al mobiliari urbà.
Cal millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra i exigir major presència pel poble.
Fomentar entre el jovent el Cos de Voluntaris de Protecció Civil i establir una participació obligada per compensació del pagament de multes per infraccions de trànsit i d´altres.

7è ENTITATS I PARTICIPACIÓ
Plena col·laboració. Les entitats són el pal de paller de l'activitat social, cultural, esportiva i participativa del nostre poble. Són qui recullen, de manera lliure i exemplar, les diferents sensibilitats a diferents qüestions que se'ns plantegen en l'àmbit de les inquietuds i les activitats socials.
Cal augmentar els seus recursos per així augmentar els beneficis de la seva aportació.
Un partit d'arrel masnovina ha de donar ple suport a totes les organitzacions que pretenen el mateix, fer créixer El Masnou.
Volem recuperar l'esperit de les festes tradicionals, tant a nivell general (revetlles, Nadal, Festa Major...) com les de cada barri. No pot ser que cada vegada sigui més trist veure un esdeveniment al Masnou.
Cal fomentar la participació de la gent gran en activitats del poble on la seva experiència es transmeti als infants i als joves.

8è HABITATGE
Cal oferir a les masnovines i masnovins l'oportunitat d'accedir a habitatges de lloguer o compra en unes millors condicions i evitar així la fugida a poblacions veïnes.

9è LA RONDA DEL MARESME
Ho resumim en una paraula: NO. No ens volem convertir com altres pobles veïns, trossejats per vies de comunicació innecessàries. Cal explotar més les que ja tenim, com l'autopista. Volem una carretera Nacional II amb molt menys trànsit i amb més vorera per caminar i arbres per oxigenar-nos, perquè els nostres fills i néts puguin gaudir del Masnou en plenitud.

10è IMPOSTOS?
Doncs farem tot allò amb el que ens hem compromès sense necessitat de pujar els impostos. Només cal contenir i redistribuir la despesa i prioritzar les actuacions. Un exemple demolidor: l´Ajuntament gastarà aquest any 454.272,00 euros en sous a regidors i personal directiu. El GIM ens oposarem radicalment a mantenir l'actual sistema de sous a regidors i regidores, especialment en aquells a qui se'ls ha d'exigir resultats. Com a tot en la vida, el reconeixement serà per a qui se'l guanyi. I encara que la resta de regidors no s´hi sumi, els nostres sí ho faran i donaran el 50 per cent del seu sou a les entitats del poble.

Comparteix