ICV-EUiA del Masnou aconsegueix millorar els ajuts per al pagament de l’IBI

El Ple de l’Ajuntament del Masnou del passat 21 d’abril va aprovar, a proposta d’ICV-EUiA, modificar les condicions que ERC-CiU havien fixat per poder accedir a ajuts per al pagament de l’IBI de 2016.

Les modificacions aprovades són importants perquè permetran augmentar el nombre de persones beneficiàries i, també, l’import de l’ajut que es pot obtenir.

Cal recordar que els 50.000 € que es destinaran als ajuts formen part del pressupost municipal per a l’any 2016 a proposta d’ICV-EUiA.

Els principals objectius de les modificacions presentades eren els següents:

1.- Augmentar el nombre de persones beneficiàries dels ajuts.

Aquest objectiu s’ha aconseguit amb dues mesures:

a) La primera, augmentant, fins als 60.000 €, el sostre de 50.000 € que proposava el govern per al valor cadastral de l’habitatge per al qual es demana l’ajut.
b) La segona, augmentant el nivell d’ingressos familiars, que el govern proposava com a sostre per poder accedir als ajuts i que ICV-EUiA considerava molt baix, i, a més, fer-ho en funció del nombre de persones que formen la unitat familiar.

2.- Augmentar l’import màxim de l’ajut que es pugui aconseguir
Aquest objectiu també s’ha aconseguit amb dues mesures:
a) La primera, augmentant fins al 60% el percentatge sobre la quota de /l’impost que s’aplicarà per determinar la quantia de l’ajut, en lloc del 50% que proposava el govern.
b) La segona, augmentant l’import màxim de l’ajut que es podrà obtenir, arribant als 350 € (un 75% més que els 200 € que plantejava el govern).

3.- Acordant un tractament diferenciat per a les famílies monoparentals.

Aquest objectiu també s’ha aconseguit, ja que s’ha acordat afegir les famílies monoparentals com a col•lectiu específic a l’hora de determinar el nivell d’ingressos que el govern proposava com a topall per poder optar als ajuts.

Valoració de l’acord

ICV-EUiA està molt satisfet que, per primera vegada en molt temps, el govern hagi acceptat una de les propostes que, mes rere mes, hem vingut plantejant amb l’objectiu de millorar les seves propostes i que, un cop rere l’altre, ERC i CiU han rebutjat.

Lamentem, però, que el govern hagi rebutjat la nostra proposta que plantejava que no quedessin excloses dels ajuts les persones que tinguin deutes amb l’Ajuntament en uns supòsits molt determinats.

ICV-EUiA farà el seguiment de l’aplicació d’aquestes noves bases i valorarà e informarà exhaustivament dels resultats de la mateixa.