Moció d'ICV-EUiA contra la Pobresa Energètica i l'Emergència Habitacional

El Grup Municipal d'ICV-EUiA ha presentat una moció en defensa de les polítiques de lluita contra la Pobresa Energètica i l'Emergència Habitacional.

La moció, que serà debatuda en el ple de l'Ajuntament del proper 19 de maig, recorda que a Catalunya, en els darrers 7 anys, s'han produït 68.274 desnonaments i que, a dia d'avui, 320.000 famílies es troben amb problemes per fer front al pagament dels seus subministraments bàsics d'aigua, gas i electricitat.

La moció denuncia també els obstacles que el govern central del Partit Popular està posant a la lluïta contra aquesta situació, presentant recursos al Tribunal Constitucional contra els Decrets i les Lleis que s'aproven a Catalunya per intentar fer front a aquest situació d'emergència social.

La moció proposa rebutjar l'actuació del govern de l'estat pels seus recursos continuats al TC i l'exigeix la retirada immediata del recurs contra la llei 24/2015. Així mateix, la moció dóna suport als acords presos a la Cimera celebrada el passat 3 de maig al Parlament de Catalunya i insta al Govern de la Generalitat a adoptar mesures concretes per fer front als problemes que, en relació a l'habitatge, pateixen milers de famílies a Catalunya.