ICV-EUiA demana a la Generalitat un grup més de P3 a l’ensenyament públic per al curs 2018-2019 i una planificació de la oferta educativa per als propers cursos escolars

ICV-EUiA del Masnou ha presentat una moció al Ple denunciant la situació que, per al curs 2018-2019, afecta un mínim d'11 famílies del nostre poble, que corren el risc de no gaudir d'una plaça de P3 a una de les escoles públiques com a conseqüència d'una oferta insuficient de places de P3 feta per la Generalitat de Catalunya.

La moció planteja treballar amb dos objectius:

El primer, i a molt curt termini, garantir el respecte a la voluntat de les famílies que, en el curs 2018-2019, vulguin per als seus infants una plaça de P3 a una escola pública del poble. Per aconseguir-ho cal augmentar l’actual oferta de places públiques a P3 per al curs vinent, per tal que la nova oferta pugui assumir l’actual demanda i, a més, la que es pugui produir al llarg del curs. Per a ICV-EUiA aquest augment de places no passa, en cap cas, per un augment en les ràtios actuals, absolutament incompatibles per aconseguir una educació de qualitat, ni tampoc d’oferir places públiques a aquestes famílies en un altre municipi.
La solució passa per augmentar en un grup, fins a 7, els 6 grups actuals que ofereixen les escoles públiques del municipi.

El segon objectiu és començar a treballar, de manera immediata, per dissenyar una oferta pública per al futur proper, cursos 2019-2020 i següents, que sigui suficient per atendre les demandes d’escolarització que es puguin produir en els propers anys en els diferents nivells educatius.

La moció recorda també que l’Ajuntament té quelcom a dir davant aquesta problemàtica, ja que la Llei d’Educació de Catalunya li atorga competències compartides amb la Generalitat en el planejament de la oferta educativa al nostre municipi.

En els acords, la moció demana al Departament d’Ensenyament que atengui les demandes de les famílies afectades i que doni una solució urgent al problema que els ha generat la insuficient oferta de places públiques de P3 al Masnou per al proper curs, augmentant fins a 7 els 6 grups de P3 que actualment ofereixen les escoles públiques del nostre municipi.

La moció també demana que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l’Ajuntament, estudiï quines seran les necessitats de places escolars en l’educació infantil, primària i secundària per als propers cursos escolars i, a continuació, planifiqui les actuacions a realitzar per poder atendre les necessitats que se’n derivin d’aquest estudi. Unes actuacions entre les quals la moció suggereix l’ampliació d’alguns dels centres públics actualment existents o la construcció d’altres si aquesta fos necessària.

Finalment, la moció demana al govern municipal que doni suport i acompanyi les famílies afectades en les seves gestions davant el Departament d’Ensenyament adreçades a aconseguir una plaça de P3 a una escola pública del Masnou per als seus infants.

Al peu de la notícia trobareu l'enllaç al text íntegre de la moció

Comparteix