ICV-EUiA presenta un recurs de reposició contra l’aprovació d’unes bases per a l’atorgament d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica a l’exercici 2014.

El recurs presentat per ICV-EUiA denuncia l’incompliment de la moció que, presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, va ser aprovada per unanimitat en el ple del passat mes de desembre de 2013.
Al mateix temps, adverteix que les bases aprovades són massa restrictives i que deixaran sense possibilitats d’optar a l’ajut a moltes de les persones que pertanyen als col•lectius esmentats a la moció aprovada.
Finalment, el recurs demana que es deixin sense efecte les bases aprovades per CiU i ERC i que es presenti una nova proposta que tingui en compte el suggeriments que, abans de l’aprovació de les bases, havia realitzat per escrit ICV-EUiA i que van ser rebutjats per CiU i ERC:
a) Que les noves bases augmentin en 5.000 € l’import dels ajuts proposats, arribant a una quantitat total de 55.000 €.
b) Que s’estableixin 2 col•lectius com a beneficiaris de les subvencions:
• Un primer col•lectiu format pels llogaters dels habitatges públics protegits destinats a joves i gent gran que, a partir d’aquest any, ja no reben cap bonificació per haver transcorregut el termini en el qual la llei els atorga la bonificació del 50%. A aquest col•lectiu es destinarien 25.000 €.
• Un segon col•lectiu, format per la resta de possibles beneficiaris, al qual es destinarien 30.000 €.
c) Pel que respecta als requisits necessaris per accedir als ajuts, el recurs proposa els següents:
* En el cas dels habitatges públics de lloguer per a joves i gent gran, l’únic requisit per accedir a l’ajut hauria de ser que l’Incasòl acrediti que l’habitatge està ocupat.
* En la resta de casos (segon col•lectiu), cal augmentar l’import màxim que la proposta estableix per al valor cadastral de l’habitatge així com augmentar també el sostre d’ingressos en funció del nombre de membres de la família, ja que el que actualment es proposa és massa baix.

Arxius adjunts: 
Comparteix