ICV-EUiA presenta una moció contra els desnonaments

Encapçalament de la moció d'ICV-EUiA
El Grup Municipal d´ICV-EUiA del Masnou proposa declarar El Masnou municipi actiu en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a l´Habitatge, i instar al Govern de l´Estat a modificar la llei hipotecària per regular la dació en pagament i a adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l´Habitatge.

Con s'esmenta a l'exposició de motius es preveu que, a Catalunya, en els anys 2011 i 2012 es puguin produir entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries, molt probablement algunes de les quals tindran lloc al Masnou.

Per al nostre grup cal acabar amb aquesta situació que, entre d'altres conseqüències, permet que les entitats bancàries s´adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació i puguin continuar reclamant a l'afectat el pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials.

Accés al contingut de la moció

Comparteix