Moció d'ICV-EUiA contra la Pobresa Energètica i l'Emergència Habitacional.

El Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament del Masnou ha presentat una moció en defensa de les polítiques de lluita contra la Pobresa Energètica i l'Emergència Habitacional.

La moció, que serà debatuda en el Ple del proper 19 de maig, recorda que, en els darrers 7 anys, a Catalunya s'han produït 68.724 desnonaments i que, a data d'avui, 320.000 famílies es troben amb problemes per fer front al pagament dels seus subministraments d'aigua, gas i electricitat.

La moció denuncia les polítiques obstruccionistes del govern central del Partit Popular que, en lloc de cercar soluciona, s'ha dedicat a posar pals a les rodes presentant recursos i recursos al Tribunal Constitucional contra decrets i lleis del Parlament de Catalunya.

Finalment, la moció proposa:

a) Rebutjar aquesta actitud del PP i exigir-li que retiri el recurs presentat contra la llei 24/2015 (una llei que proposa mesures urgents per lluitar contra la pobresa energètica i l'emergència en l'àmbit de l'habitatge)

b) Donar suport i exigir el compliment dels acords presos a la Cimera celebrada el passat 3 de maig al Parlament de Catalunya.

c) Instar al Govern de la Generalitat a adoptar mesures concretes en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, per tal de garantir un habitatge digne als milers i milers de famílies que, a dia d'avui, no en poden gaudir.

Comparteix