Moció d'ICV-EUiA en defensa de l'escola pública i contra el tancament de línies de P3

El Grup Municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament del Masnou ha presentat una moció en defensa de l'escola pública i de rebuig al tancament d'aules i línies de P3
La moció, que serà debatuda en el ple del proper dijous, dia 17 de març, denuncia les retallades que, en els darrers anys, ha patit l’escola pública a Catalunya i que s’han traduït en el tancament d’aules, la massificació d’alumnes i una greu mancança d’inversions en el manteniment i la construcció de nous centres.
La moció també critica l’actuació del Departament d’Ensenyament que, amb l’argument de la reducció del nombre d’alumnes que inicien els estudis de P3 a causa del descens de la natalitat i de la immigració, ha optat pel tancament de grups de P3 a l’escola pública, en lloc d’aprofitar aquesta circumstància per reduir el nombre d’alumnes per aula, com des de fa anys es reclama de manera insistent per part de la comunitat educativa catalana.
La moció recorda, també, la situació que es va viure al Masnou l’any 2010 quan, el Departament d’Ensenyament, va decidir suprimir una línia de P3 a l’escola Lluís Millet, tot i que, finalment, va haver de rectificar per l’oposició conjunta de la comunitat educativa i tots els grups municipals de l’Ajuntament.
Finalment, la moció proposa que s’adoptin, entre altres, els següents acords:
1. Rebuig les intencions dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Maresme – Vallès Oriental – Osona de tancar línies de P3 als cursos 2016-2017 i següents.
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya i als Serveis corresponents:
a) Que posi en valor i respecti la co-responsabilitat dels ajuntaments i les competències que la llei els atorga en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l'establiment de ràtios, a més d'altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.
b) Que mantingui totes les línies a la preinscripció
c) Que redueixi les ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.
d) Que, d'acord amb els ajuntaments, elabori un pla urgent, amb el corresponent calendari, de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius públics de la comarca del Maresme i, més concretament del municipi del Masnou.
e) Que, d'acord amb els ajuntaments, elabori un pla i el calendari corresponent, de construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places publiques suficient per a tot l'alumnat, amb especial atenció a la formació professional i continua.
f) Que suprimeixi els concerts a les escoles d'elit que segreguen per sexe.
3. Demanar al Govern de la Generalitat que obri un procés de diàleg, obert a tota la comunitat educativa i els governs locals, per revisar l'actual model educatiu i consensuar un nou marc legal, fruit d'un gran pacte per l’educació, que organitzi el sistema educatiu a Catalunya adaptat a la nova realitat política i a l'actual context econòmic, social i demogràfic.
4. Demanar al Departament d’Ensenyament a obrir un espai de diàleg, amb la comunitat educativa i els governs locals, per tal d’analitzar les dades i adoptar les mesures necessàries per afavorir l’educació, la seva qualitat i l’impuls a l’èxit escolar, tot reforçant els centres públics. Unes mesures que podrien, entre d’altres, fer efectiva una reducció de ràtios fins a 20 alumnes per als nous grups de P3 i garantir el manteniment de les plantilles de treballadores i treballadors actuals.

Comparteix