Moció d'ICV-EUiA per redactar un Codi ètic i de Bona conducta a l'Ajuntament del Masnou

El Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou ha presentat una moció per redactar un Codi Ètic i de Bona conducta a l'Ajuntament del Masnou.
La moció, que serà debatuda en el ple que se celebrarà el proper dijous, dia 16 de juny, afirma que ICV-EUiA creu necessari que, tal i com han fet diversos ajuntaments catalans, l’Ajuntament del Masnou es doti d’un Codi Ètic i de Bona Conducta que tingui, entre d’altres objectius, els de fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l’exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han de complir els càrrecs electes, els titulars dels òrgans superiors i el personal directiu i eventual que ocupi llocs de confiança i assessoria a l’Ajuntament del Masnou.
Per a ICV-EUiA, aquest Codi Ètic i de Bona Conducta, a més dels valors ètics que haurà de subratllar, caldrà que tipifiqui determinades normes de conducta, com són:
* No fer ús del càrrec per a obtenir avantatges personals o afavorir o perjudicar a altres persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb l’Administració
* Mantenir la confidencialitat, però, sense perjudici a la normativa de la transparència; desenvolupar les seves competències i responsabilitats amb diligència, dedicació absoluta i amb ple respecte al que s’estableix a la legislació sobre incompatibilitats i gestionar els recursos públics de manera eficient i sempre en defensa de l’interès públic
.
Finalment, i com a aspecte molt rellevant, el Codi Ètic i de Bona Conducta haurà d’establir els mecanismes i els mitjans necessaris per tal de garantir i facilitar que els càrrecs electes, tant si formen part o no del govern municipal, retin comptes periòdicament davant la ciutadania de la seva acció política en l’àmbit municipal.

Comparteix