Participació? Transparència? Al Masnou NO, Gràcies!

Una cosa són les paraules i altra els fets!
Una bona mostra d’això és el que va succeir en el Ple del passat 18F, a on va quedar ben palès com interpreta l’alcalde del Masnou les partitures de la participació i la transparència en l’activitat municipal.
A la proposta de nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), el que podríem considerar com la “Constitució del Masnou”, el nostre grup va presentar 43 esmenes i TOTES ELLES van ser rebutjades per ERC-CIU.
En opinió d’ICV-EUiA, el principal responsable d’aquest rebuig ha estat l’alcalde, Sr. Oliveras, que és qui ha monopolitzat l’actuació del govern en aquest tema des del primer moment.
L’actitud monolítica d’Oliveras s’ha traduït en un nou ROM que, en relació a l’anterior (que s’havia aprovat per unanimitat),: a) retalla clarament els drets dels regidors/es i de la ciutadania en general; b) rebutja les propostes del nostre grup per ampliar les possibilitats de participació en les dinàmiques del Consistori d’entitats, col·lectius i ciutadania i, c) retalla la transparència municipal en tot allò relacionat amb l’activitat de l’Ajuntament.
Només ICV-EUiA i C’s vàrem criticar rotundament aquesta actuació, mentre que el PSC i una regidora de la CUP van votar a favor de l’aprovació.
També en el mateix ple, ERC-CiU van votar en contra d’una moció d’ICV-EUiA que proposava un seguit d’accions per a millorar la transparència, l’accés a la informació i el Bon Govern municipal.
Per a ICV-EUiA resulta incomprensible que ERC-CiU es neguin a demanar al govern de la Generalitat que, en els pressupostos de 2016, hi hagi diners suficients per complir la llei de transparència que el Parlament va aprovar fa més d’un any.
Tampoc s’entén que ERC-CiU, a diferència del que han fet molts altres municipis de Catalunya, es neguin a crear una Comissió de Transparència. No serà perquè els fan por les conseqüències de l’aplicació de la transparència a la seva gestió municipal?
Menys encara entenem la seva negativa a presentar a l’aprovació del Ple una proposta de Pla Estratègic i a publicar tant el Pla com la seva avaluació, així com a crear el Registre de Grups d’Interès i el codi de conducta associat.
I, com a darrera mostra d’incoherència, per a ICV-EUiA també és incomprensible que ERC-CiU es neguin a elaborar un Codi de Bon Govern Local. Un Codi que fixi unes pautes de comportament dels càrrecs electes del Masnou, que marqui una ètica pública que impedeixi la mala gestió i l’opacitat, que sigui intolerant amb la corrupció i que generalitzi les bones pràctiques.
I, de la negativa d’ERC-CiU a aprovar les nostres propostes, el que resulta més curiós és que el seu argument per justificar el vot contrari fos “Ja ho estem fent”.
Digueu-nos mal pensats però, per a ICV-EUiA, el que sembla és que, darrere el seu rebuig, el que s’amaga és que, en realitat, ERC-CiU NO HO ESTAN FENT i, a més, NO VOLEN QUE SE SÀPIGA!
Podeu trobar el text de la moció i la intervenció del nostre portaveu com a documents adjunts a aquesta notícia

Comparteix