3/9/2015 20:30 - Can Malet - Convenció constitucional per a un estat democràtic - Jaume López, politòleg, professor de Ciència Política de la UPF i portaveu de Reinicia

Què és Reinicia Catalunya?
El debat sobre com pot ser un nou país ja ha començat. L’ha iniciat la ciutadania per diverses vies: en debats sobre el procés constituent i el país que volem o sobre esborranys de possibles textos constitucionals.

Què és una convenció constitucional?
El procés d’elaboració d’una constitució democràtica en el segle XXI requereix un procés diferent del que se seguia el segle passat, ja que avui la ciutadania està més informada i compta amb nivells de formació històricament mai vistos. La Constitució ha de ser radicalment democràtica tant en els resultats com en el procés. A Europa tenim exemples recents de processos similars, com per exemple a Irlanda, Islàndia o les previsions del Llibre Blanc a Escòcia.

Qui l’impulsa?
Fins ara, el grup promotor de Reinicia Catalunya ha estat format per organitzacions, entitats o col·lectius que, o bé ja han promogut debats sobre les bases constituents d’un nou estat, o han proposat esborranys constitucionals, o han promogut una metodologia per al procés constituent i l’elaboració de la constitució. La voluntat de totes elles és anar ampliant aquest grup inicial amb tothom que comparteixi la voluntat de participar activament en la definició de les bases constituents i constitucionals d’un nou país.

Comparteix