Codi Moral del Judo

La cortesia

És el respecte als altres.

El coratge

És fer allò que és just.

La sinceritat

Expressar-se sense disfressar el que realment es pensa.

L´honor

Ser fidel a la paraula donada.

La modèstia

Parlar d´un mateix sense sentir-se orgullós.

El respecte

Sense el qual mai podria néixer la confiança.

L´autocontrol

Saber controlar-se en situacions crítiques.

La amistat

El més pur dels sentiments de l´ésser humà.

Comparteix