DE NOU A LA FEINA

Després de la pausa per les fetes de Nadal i Cap d'any, el taller ha obert de nou les portes i està en plé rendiment.
El passat 21 de desembre es va celebrar l'assemblea general anual de socis i, entre altres acords, es va decidir canviar la quota anual, que ara es pagarà per trimestres, a raó de 20 e. El motiu d'aquesta modificació es aconseguir deixar taules de taller lliures quan els socis no estiguin actius o deixin de pagar la quota el primer mes de cada trimestre
Comparteix