NOVA ORGANITZACIÓ DEL TALLER DE MAQUETISME

Com està anunciat al web de l´Ajuntament, ha quedat tancada l´Escola de Maquetisme Naval del Masnou a partir del mes de març de 2012.
A partir d´aquesta data, els locals de l´antiga escola queden assignats com a taller per ús de maquetistes. Per ser-ne usuari caldrà registrar-se i seguir unes senzilles normes que es facilitaran al efectuar el registre.
D´aquesta manera es tindrà dret al ús de les instal•lacions i el material i màquines disponibles dins dels horaris que s´han establert.
El taller funciona sense un professor i tots els usuaris estan compromesos a instruir en el que sàpiguen als altres usuaris que els ho demanin.
En aquest moment tenim places lliures per a usuaris. Si voleu tenir mes informació, us preguem d´adreçar-nos un correu en la A/E que consta al costat dret d´aquest missatge i us en informarem abastament.
Comparteix