QUINS SÓN ELS NOSTRES DRETS?

Els marxants exercim la nostra activitat al carrer, però no a qualsevol lloc, sinó a on disposa, delimita,i autoritza cada ajuntament. L´Ordenança municipal, en el redactat del Reglament que correspon, marca les obligacions que han de complir els venedors, fins i tot, en determina l´horari de muntatge i desmuntatge, i després en l´apartat de Sancions, tipifica les faltes per l´incompliment dels preceptes d´aquest articulat.

Però que passa quan parlem de Drets?. En tenim algun? Només es reconeix el de poder montar la parada per vendre els articles autoritzats. Quina sort, oi! Està clar que havent pagat les Taxes oportunes per endavant, i suposant que no faci malt temps, no tinguis avaria en el vehicle, i que no fos el cas de tenir l´ocurrència de posar-nos malalts...., o d´altre motiu per absentar-nos (com tenen dret els treballadors del sistema general).

Resulta, que a més hem de patir la manca de civisme, i de respecte al nostre treball, per part d´alguns conductors que volen passar pel mig de les parades, mentre muntem, però sobretot a l´hora de desmuntar, alguns amb actituts exigents i despótiques, advocant al seu dret de pas per la via pública, (ja que sóm nosaltres qui fem nosa). Evidentment quan truquem a la policia municipal, (per sort hi ha exepcions), la resposta sempre sol ser la mateixa: tots els efectius estan regulant el trànsit en les escoles, o és per manca de personal.

No serà que estan tan enlluernats pels anuncis que fan les marques de cotxes, que sempre ensenyen els carrers buits, i les carreteres per ell sól, que quan es troben la realitat, busquen allò que els han promès, i tenen de pagar qui es trovi pel mig. I els ajuntaments no es creuen aquella utopia de la sostenibilitat, i els drets dels vehicles a d´estar per sobre del de les persones, oblidant que quan aquell conductor surt del cotxe pot ser que es converteixi en una persona....Cosa una mica difícil? En alguns casos.

Això per sort, no passa a tot arreu, doncs alguns ajuntaments hi posen més voluntat que d´altres, El Masnou n´és un exemple, destinant una patrulla per aquest motiu, i des d´aquí els volem felicitar, doncs no només serveix per evitar possibles accidents, que també l´enfrontament dels conductors amb els venedors. Volem resaltar que no estem lliures de culpa, entre els mateixos venedors es dona aquesta insolidaritat, circulant a massa velocitat pel recinte del mercat, o no retornar les senyals de prohibició de pas que posen la majoria d´ajuntaments, després de passar amb el seu furgò, i servint d´excusa pels que no troven la valla o senyal al seu lloc.

Resumint, ens preguntem? Un ajuntament que li dirà al seus ciutadans sobre la voluntat que funcioni be el mercat? Tenim el dret de treballar tal com mana el seu Reglament? Podem exercir la nostra activitat amb seguretat per a la integritat, física, o material? Hem d´anar a reclamar que es compleixin amb nosaltres, totes les normes de seguretat que s´exigeixen als tots els centres de treball?

Comparteix