SITUACIÓ ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

El passat 17 de juliol de 2006 estaven previstes les eleccions per la presidència de l'Associació.
Com que només es va presentar una candidatura, recolzada per setze signatures, no va ésser necessari realitzar les eleccions, essent proclamada dita candidatura, quedant la composició de la Junta Directiva de la següent manera

President: Antoni López
Vicepresident: Martí Ramoneda
Secretaria: Carmen Becerra
Tresorer: Esteve Juan
Vocals: Josep Bádenas
José Gimenéz

Per altra banda, s'ha constituït la nova Junta Directiva de la Delegació d'El Masnou, quedant de la següent manera:

President: Marti Ramoneda
Secretari: Antoni López
Tresorer: Josep Bádenas

Comparteix