MAT Voluntaris

Dades de l'entitat

Nom
Associació de Voluntaris del Masnou, Alella i Teià
Adreça
c/ Ciutat de Sant Sebastià, núm 14 Local 4
Codi postal
08320
Població
EL MASNOU
Comarca
El Maresme
Telèfon
935550255
Adreça de correu electrònic matvol@suport.org
Àmbit
esportiu
Nombre de socis
67
Quota
0,- €
Data de constitució de l'entitat
05-05-1993
nif
G/60-403.763
Núm. registre local d'entitat
40
Núm. registre d'entitat a la Generalitat
000213

Qui som

Pere Ventejo Aguilar

President

Manuel Galofré Serrano

Vicepresident

Georgina Canela Vives

Secretària

Antonio Valero Martínez

Tresorer

Maria Teresa Barrón Jaumandreu

Vocal

Montserrat Vallvé Fornieles

Vocal

Montserrat Canela Vives

Vocal

Salvador Fernández Umbert

Vocal

Els fins de l´associació son:

Organitzar, ajudar i col·laborar en la preparació i en la realització de manifestacions esportives, culturals, cíviques i de benestar social de tot tipus, amb independència de qui les organitzi, i promoure aquest tipus d´ajut o col·laboració.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Es convoca a tots els voluntaris i voluntàries a l´ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de l´associació, que tindrà lloc al nostre local social del Poliesportiu Municipal del Masnou, el proper dia 27 de maig, a les 10,30 hores en convocatòria única.