Qui som? Què fem? I Què volem?

Esquima és una associació de familiars de persones amb malaltia mental, que treballa sota tres líneas d'actuació:

Per les famílies; donar suport, orientació i informació als familiars dels afectats.
Pels usuaris; implementació d'un programa de rehabilitació que es porta a terme al club social amb la finalitat d'afavorir l'aprenentatge significatiu de la gestió del temps lliure.
Per la comunitat; es desenvolupa una tasca de difussió del recurs i sensibilització de la població.

Totes les accions que es porten a terme dins l'associació son molt important, però posem énfasi en el projecte del Club Social.

L'objectiu del Club Social és millorar el nivell de qualitat de vida dels usuaris i potenciar al màxim les capacitats, com és ara l'autonomia personal i l'adquisició d'habilitats per desevolupar-se en el seu contex més proper.

Com ho fem? mitjançant tallers i activitats del lleure que potencien treballar l'aspecte, cognitiu, funcional, relacional, trets que comporta la mateixa malaltia. També tenim activitats de cap de setmana i `viatges d'estiu i d'hivern en les que es treballa el contacte amb el medi obert i l'experiència de estar junts fora del recinte d'Esquima i de la influència dels familiars.

No dubteu en contactar amb nosaltres si necessiteu més informació.

Comparteix