ACCESIBILITAT UNIVERSAL

L'accessibilitat universal és la possibilitat que qualsevol persona pugui realitzar una acció amb les mateixes condicions.

Aquesta característica d'accessibilitat universal es tradueix en un entorn totalment accessible ja que tots els camins d'aquest entorn són accessibles. Es tracta, per tant, que qualsevol persona amb discapacitat no vegi interrompuda o dificultada la realització de les seves activitats. Ja que, per exemple, si disposa d'escales, hi ha algunes discapacitat que no els resulta accessible. D'això es tracta, que tothom, independent de l'tipus de discapacitat que presenti, pugui accedir-hi.

L'accessibilitat universal és un concepte encara desconegut per al sector interessat i per als diferents agents socials. L'accessibilitat universal no és una utopia: es tracta d'una cosa possible, plausible, desitjable, realista i realitzable. Tots i cada un, siguem o no discapacitats, hem de lluitar, defensar i donar a conèixer aquest suggerent terme.

Per això des d’Ocata Activa treballem i sol·licitem a l'ajuntament de Masnou apliqui les característiques d'aquesta accessibilitat i faci de Masnou un poble pioner.

Comparteix