CAMPIONAT DE CATALUNYA DE XOUS 2014

DIES 1 i 2 DE FEBRER DEL 2014 – PAVELLÓ “BARRIS NORD” (LLEIDA)
VENDA D’ENTRADES
Les entrades per al Campionat de Catalunya de Grups Xous, es podran adquirir
bé durant els dies de celebració del mateix o bé de forma anticipada.
El preu de les entrades anticipades i taquilla son els següents:
Dissabte Diumenge
Zona A 10,00€ 10,00€
Zona B 8,00€ 8,00€
Els preus porten l’iva vigent inclòs.
VENDA ANTICIPADA:
La venda anticipada es realitzarà a partir del dia 12 de gener i finalitzarà el dia
26 de gener (finalització del pagament dia 26 de gener).
El pavelló tindrà dos zones diferenciades:
ZONA A: Ubicació de jutges, televisió, VIP i públic (seients numerats)
ZONA B: Ubicació de públic sense seients numerats.
La zona A esta dividida en diferents blocs, s’intentarà ubicar al mateix bloc les
entrades venudes anticipadament del mateix grup.
Procés de reserva i compra de les entrades:
- Enviar correu electrònic a la següent adreça electrònica:
catxous14@gmail.com amb les dades demanades al formulari annex.
- Un cop rebuda la petició, se’ls contestarà per donar la conformitat.
- Desprès de rebre la conformitat disposareu de 48h (es tornaran a posar
a la venda un cop passat aquest plaç) per la realització del pagament de
la totalitat de les entrades demanades, al següent número de compte:
- En el mateix haureu d’indicar el nom de la persona que realitza l´ingres,
que ha de ser la mateixa que ha fet la sol·licitud i posar el concepte
“ Entrades Grup Xous”
- Enviar justificant del pagament i un cop rebut us remetrem un correu de
confirmació de la compra.
- Les entrades adquirides es podran recollir a les taquilles del pavelló els
dies del Campionat. Tindrà que recollir-les la mateixa persona que a
realitzat la reserva i presentar resguard de l´ingres i DNI.
- Per qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres al telf:
697620680 Bienve.
VENDA TAQUILLES:
Nomes es vendran les localitats disponibles desprès de la venda anticipada
realitzada els dies anteriors al Campionat.
Les taquilles romandran obertes de les 11:00h a 14:00h el dissabte dia 1 i
diumenge dia 2, i de les 17:00h a les 19:00h el dissabte dia 1 i diumenge dia 2
Comitè Organitzador
Lleida, 7 de gener del 2013.

Comparteix