Qui som?

El servei de Protecció Civil està gestionat per l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil pel Masnou conjuntament amb l'Ajuntament del Masnou. L'AVPC pel Masnou està formada per un grup de ciutadans i ciutadanes del Masnou preocupats per la seguretat del poble i l'atenció ciutadana.

Actualment, l'AVPC pel Masnou, té mitjans tècnics suficients per poder donar suport immediat en cas de pluges, riuades i altres desastres.

L'AVPC pel Masnou col•labora amb l'Ajuntament en les activitats següents:

- Serveis preventius d'informació i suport als altres cossos de socors, i seguretat als actes de concurrència massiva o de perillositat especial.

- Col•laboració en situacions d'emergència o preemergència mitjançant reforços de guàrdia, suport logístic, etc., d'acord sempre amb les actuacions previstes en els diferents plans d'emergència o d'actuació i sota les indicacions del director del pla, de l'autoritat municipal corresponent o, si no n'hi hagués, en coordinació amb els comandaments de la Policia Local, Protecció Civil i Bombers.