Qui som

SAÓ. Formació i educació permanent, és una associació que neix amb el propòsit d'impulsar la millora de l'oferta educativa cap d'Educació i formació de les persones adultes, aportant recursos tècnics i organitzatius que permetin desenvolupar accions d'informació, divulgació, promoció, formació, coordinació i integració, intercanvi i participació, per tal de donar resposta a problemes socials que van des de situacións professionals i laborals fins a problemàtiques individuals o de petits col.lectius.

Entenem que l'educació i la formació han de ser eines que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic, a la resolució de problemàtiques com la inserció social, al desplegament de les capacitats individuals i/o col.lectives, a la millora de les relacions socials, en definitiva, potenciar el desenvolupament i el progrés individual i comunitari

Comparteix