OCUPACIONS I AUTOGESTIO DE LES PROPIETATS D´ALTRES

Ocupacions i autogestió de les propietats d’altres
Fa uns dies, un grup de joves va ocupar uns locals privats del Masnou, amb diversos pretextos i donant-se publicitat, coneixedors dels límits del delicte i segurament ben assessorats. Al Ple municipal hi va haver una intervenció d’una jove respecte a aquesta qüestió, que va demanar explicacions sobre les diverses actuacions policials que es van produir després de l’ocupació. I el respecte pels drets de tots, començant per la propietat privada? Hi ha qui ens vol fer veure el món a l’inrevés...

Federico de las Heras

Comparteix