REPTES PER L´ANY 2014

Hem iniciat l’any 2014, etapa en què es plantegen diversos reptes per al Masnou. El centre d’emprenedors Casa del Marquès –finançat al 50% amb fons europeus– s’acosta a la seva inauguració. I les obres de Vallmora han començat amb les primeres plantades d’arbres.

Pel que fa al primer, hem manifestat els nostres dubtes sobre l’enfocament plantejat des de Promoció Econòmica, més pensat en una gestió passiva (pròpia d’una administració “clàssica”) que proactiva, com correspondria a una gestió competitiva.

Quant a Vallmora, estem desitjant veure una mica més de color en aquesta finca municipal, el pressupost de la qual ha servit per finançar unes altres partides, per la qual cosa s’ha retardat la construcció d’aquest pulmó verd.

Tenim també en el seu tràmit inicial (i amb un retard notable) la licitació del nou servei de neteja –la contractació més important del municipi–, que implicaria la renovació del parc mòbil actual i que hauria de respondre a criteris d’eficiència, racionalitat, universalitat i millora substancial en el reciclatge. I el que és més important: hauria de donar satisfacció a tots els ciutadans, que ho pagarem. En aquest sentit, treballarem perquè aquesta proposta sigui la millor possible.

I d’alguns projectes que es queden pel camí, o simplement ni han estat considerats, esmento la reforma de l’estructura municipal, la reordenació de la façana litoral i marítima, o la definició d’un model comercial per als propers anys. Projectes, aquests, que requereixen una planificació a diversos anys i que no semblen rebre l’interès suficient dels governants, centrats en polítiques a curt termini.

El tàndem CiU-ERC, en minoria i mancat d’ambició, no està resultant la fórmula de gestió més adequada per al Masnou, i possiblement mantindrà la seva inèrcia fins al final del mandat. En aquesta situació, l’aportació dels grups municipals que conformem l’oposició pot i ha de ser clau per sortir de l’atonia política.

Federico de las Heras

Comparteix