REGIDORS FRANS AVILES I STELLA PARODI

Dades de l'entitat

Nom
REGIDORS FRANS AVILES I STELLA PARODI
Adreça
c/ Prat de la Riba 1, Ajuntament del Masnou
Codi postal
08320
Població
EL MASNOU
Comarca
BARCELONA
Telèfon
629648331 / 617367571
Adreça de correu electrònic fransaviles@hotmail.com
Àmbit
polític

Qui som

FRANS AVILÉS SALAZAR

Regidor de l'Ajuntament del Masnou

STELLA PARODI BARRIGA

Regidora de l'Ajuntament del Masnou

10 PROPUESTAS PARA UN MASNOU MEJOR

1- MÁS SEGURIDAD
Los agentes han de estar en la calle. Reducción del ruido, lucha contra el consumo y tráfico de drogas en la vía pública, las escuelas y establecimientos. Okupar viviendas es un delito y actuaremos con rapidez y firmeza. Menos robos, más tranquilidad.

2- IMIGRACIÓN LEGAL E INTEGRADA
Hace falta fomentar las iniciativas que generan confianza: trabajo, ayuda, igualdad, esfuerzo.
Apoyaremos a las entidades y asociaciones que buscan la convivencia entre culturas en un espacio común, respetando lo que es propio.

FRANS AVILÉS SALAZAR amb la família del Partit Popular del Masnou (maig de 2007)

10 PROPOSTES PER A UN MASNOU MILLOR

1- MÉS SEGURETAT
Els agents han d´estar al carrer. Reducció del soroll, lluita contra el consum i tràfic de drogues als carrers, les escoles i establiments. Okupar habitatges és un delicte i actuarem amb rapidesa i fermesa. Menys robatoris, més tranquil•litat .

2- IMMIGRACIÓ LEGAL I INTEGRADA
Cal fomentar les iniciatives que generen confiança: treball, ajut, igualtat, esforç.
Recolzarem les entitats i associacions que busquen la convivència entre cultures com a espai comú, respectant allò que és propi.

STELLA PARODI, Regidora
CASTELLANO