Proposta socialista pel “Casal dels Tres Barris”

CASAL DELS TRES BARRIS - PROPOSTA SOCIALISTA

Ja us vam avançar la setmana passada que baixaven les aigües mogudes al Masnou per la pèssima gestió que el govern d’ERC i CiU estaven fent amb els barris del Bell Resguard, Rosa Sensat i Amadeu I per la ubicació d’un centre cívic i de les característiques d’aquest.

La ubicació ha anat rebotant com si d’una pilota es tractés, primer al mirador del Bell Resguardproposta original d’ERC-, després a la zona verda de l’antic hivernacle i ara a l’antiga “Casa dels Masovers”.

El format també ha canviat, del barracó prefabricat a la reconversió de l’esmentada “Casa dels Masovers”, tot amb excessiva improvisació i pressa i sense el consens necessari per aquest tipus d’inversions.

Els socialistes tenim una proposta que ja vam defensar durant la campanya i que posem al vostre abast definida i quantificada esperant que sigui millorada per les aportacions venials i els serveis tècnics municipals.

Es tracta d’una proposta que pretén assentar les bases del consens de les forces polítiques del Masnou en un tema important tant pels barris afectats com per la resta del Masnou.

Creiem adient que els serveis tècnics incorporin els canvis tècnics necessaris per a poder dur-la a la pràctica, prèvia presentació pública del projecte.

Tenim clar que la millor solució és un projecte de futur on totes les parts surtin beneficiades a mig i llarg termini i per això defugim de propostes forçades que no donen solució a les demandes plantejades.

Creiem que el govern ha de liderar aquest tema, però fer-ho sense consens ni dels barris afectats ni de totes les forces polítiques pot suposar un greuge insalvable i per això estenem la nostra ma.

Comparteix